På Mälarpaviljongen arbetar människor från många olika länder varav en del har flytt till Sverige för att undkomma förföljelse och diskriminering. Mot bakrund bland annat av det startades 2013 Mälarpaviljongens Rainbow Fund. Frivilliga generösa donationer kompletterades med lotterier från sponsorer och andra insamlingsjippon.

De insamlade pengarna gick 2013 till HBTQ-kampen i Uganda. 430 000 kr överlämnades vid Regnbågsmässans Gay Jul den 15 december i Johannes Kyrka i samband med Pink Christmas då även årets insamling avslutades. Mottagare av medlens var RFSLs internationella arbete i Uganda med organisationen SMUG, Sexual Minorities Uganda.

För att framgent organisera arbetet startas nu en stiftelse som effektivare kan ordna både insamling och fördelning av medel.


Upprop: Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Det är angeläget att hjälpa HBT-organisationer i hela världen, liksom enskilda HBT-personer, företrädesvis i länder där HBT-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Mot nu anförd bakgrund har vi – Jonas Gardell, Jon Voss och Arto Winter – beslutat att bilda en insamlingsstiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden”

Stiftelsen ska i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller indirekt med pengar hjälpa HBT-organisationer såväl som enskilda HBT-personer.

Tillsammans med Kajsa Bergkvist ingår vi i insamlingsstiftelsens första styrelse. Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen.

Kontakta oss via e-post för att bidra!


Tack för all support 2013: Waguma Sserwadda, Lufthansa, KLM, Abba Museet, Viking Line, Stockholm Pride, Robert Fux, Göta Lejon Kajsa Bergqvist, Villa Godthem, Fredrik Olsén, Jessy Heuvelink, Stockholms Stadshus Magnus Ragnvid, Linn Enarsson, Leo Berglund, Sthlm Visitor Board, Ett Hem, Admira Thunderpussy, Zink.

Vi vill också rikta särskilda tack till Jonas Gardell, Henning Mankell, Jan Guillou & Ann-Marie Skarp, Strandbryggan, Mälarpaviljongen, QX, Jan Jekler & Tommy Simonsson, Erik Kristensen & Pekka Heino, Torget Micael Bindefeld, Claes Blom, Stockholm Gaylife, Exicom, Helge Skoog Hotell Skeppsholmen, Kvinnokören Sapphonia, Side Track, Peter Knutson Stockholms Gaykör, Destrito, Fredrik Haglund, Regnbågsmässan samt alla ni andra som bidragit under året som gått!